Phân tần BM200

Phân tần BM200

240.000đ/cặp
Mid bass 16 Orbit Audio

Mid bass 16 Orbit Audio

680.000đ/cặp
Treble mành RT705-01

Treble mành RT705-01

1.100.000đ/cặp
Bass 20 Neo 8N51

Bass 20 Neo 8N51

2.300.00đ/cặp
Bass 40 Neo 15N77

Bass 40 Neo 15N77

2.750.000đ/cặp
Bass30 Neo JBL côn 100

Bass30 Neo JBL côn 100

2.800.000đ/cặp
Loa tép BMB A1

Loa tép BMB A1

300.000đ/cặp
Bass 50 JBL từ kép

Bass 50 JBL từ kép

2.000.000đ/cái
Bass rời 30 JBL 12H65

Bass rời 30 JBL 12H65

1.400.000đ/cặp
Bass 30 HiVi Hiend

Bass 30 HiVi Hiend

3.000.000đ/cặp
Bass 20 Hi-end

Bass 20 Hi-end

2.470.000đ/cặp